โล่คริสตัล - โล่เรซิ่นชุบ (Crystal Trophy - Resin Trophy)

https://www.awardsmakers.com/attachments/view/?attach_id=366727โล่รางวัลคริสตัล crystal เป็นโล่รางวัลทรงคุณค่า มีน้ำหนัก มีประกายสุกสกาว และรูปทรงเป็นงาน 3 มิติ  ต่างจากโล่อะคริลิค ที่เป็นงาน 2 มิติ(กลมจะเป็นกลมเหรียญบาท ไม่ใช่กลมลูกกอล์ฟ) รูปแบบ และรหัสสินค้า สามารถวางเม้าส์ที่รูป จะมีรหัสสินค้า ปรากฎขึ้นในทุกรูป สำหรับงานโล่คริสตัล ไม่มีขั้นต่ำ ในการสั่งผลิต สนใจสินค้า กรุณาแจ้งรหัสสินค้า ขนาดงาน และจำนวนที่ต้องการ พร้อมรายละเอียดการแกะสลักงาน การลงสี หรือพิมพ์ยูวี มายัง Line : @awardsmakers หรือ อีเมล์ : qualitycreation@hotmail.com โทร. 092-226-1794 

โล่คริสตัล (Crystal trophy) โล่รางวัลคริสตัล เกรดใส มีความสูงรวมฐาน ตั้งแต่ 17 - 35 ซ.ม. โดยประมาณ รหัสขึ้นต้นเป็น CA-CK1-CY2 เป็นโล่  คริสตัลที่มีความนิยมสั่งทำสูงสุด สามารถสั่งแกะสลักยิงทราย ข้อความที่ฐานโล่รางวัล ที่แกนจับ หรือที่หัวเพชร หรือกรณีที่ต้องการสีมากๆ หรือเป็นภาพเหมือนสามารถสั่งพิมพ์ยูวีได้ 

 ดูโล่คริสตัล เกรดกระจกเขียว
 
 ดูโล่เรซิ่น ชุบ

โล่คริสตัล เกรดกระจกเขียว จะมีความหนาน้อยกว่าโล่คริสตัลเกรดใส เล็กน้อย มีรหัสขึ้นต้นด้วย CK5.. มีขนาดความสูง ตั้งแต่ 10-30 ซ.ม.(ดูขนาดที่ระบุในรูป) ส่วนรหัส CY3.. และ CY5.. จะเป็นเกรดใส มีขนาดความสูง ตั้งแต่ 9-30 ซ.ม.(ดูขนาดระบุในรูป)

โล่เรซื่น ชุบทอง ฐานคริสตัล ฐานไม้คางหมู ฐานไม้ทรงตรง

www.AwardsMakers.com บริหารงานโดย บริษัท ควอลิตี้ ครีเอชั่น จำกัด โทร. 092-226-1794, 02-586-8185
Line:awardsmakers email : qualitycreation@hotmail.com

Visitors: 368,250